پکیج یادگیری لغات انگلیسی از طریق تصویرسازی و کدبندی

پکیج یادگیری لغات انگلیسی از طریق تصویرسازی و کدبندی

پکیج یادگیری لغات انگلیسی از طریق تصویرسازی و کدبندی

پکیج یادگیری لغات انگلیسی از طریق تصویرسازی و کدبندی بدون فراموشی
این پکیج که شامل چهار کتاب مهم از جمله ۵۰۴، ۱۱۰۰ واژه، تافل کاپلان و اسنشیال ورد می باشد که حفظ هزاران لغت را بدون فراموشی ممکن می سازد. با این بسته اموزشی روزانه ۲۰۰ لغت را بدون فراموشی به ذهن بسپارید…