درس سیزدهم…آموزش ساخت کلید و امضای برنامه اندروید با کلید شخصی

درس سیزدهم...آموزش ساخت کلید و امضای برنامه اندروید با کلید شخصی

درس سیزدهم…آموزش ساخت کلید و امضای برنامه اندروید با کلید شخصی

بااتوجه به اینکه جدیدا کافه بازار اجازه ی امضای برنامه های اندروید با امضای دیباگ رو نمیده…لذا شما باید برنامه هاتون رو با کلید خودتون امضا بزنید…در این آموزش نحوه ساخت کلید و امضای برنامه ها با کلید خودتون اموزش دادهمیشه…+نرم افزارهای مورد نیاز…