سخنان آغازین و جذاب زبان انگلیسی

سخنان آغازین و جذاب زبان انگلیسی

سخنان آغازین و جذاب زبان انگلیسی

یکی از مهمترین مهارت‌های زبان انگلیسی در هنگام مکالمه آن است که بتوانید جملات خود را بدون فکر کردن و مکث شروع‌کنید. چند لحظه با خود فکر کنید؛ چند بار پیش آمده که بخواهید مکالمه‌ای را آغاز کنید ولی نمی‌دانید صحبت خود را با چه عبارتی شروع‌کنید؟ یا اینکه چند بار پیش آمده که کلمه اول صحبت خود را به یاد نیاورید و مجبور شوید چند لحظه مکث و فکر کنید؟ به نحوی شما کاملا می‌دانید که می‌خواهید در مورد چه چیزی صحبت کنید و به مطلب مورد نظر…

ترجمه مقاله زبان انگلیسی(معماری)

ترجمه مقاله زبان انگلیسی(معماری)

ترجمه مقاله زبان انگلیسی(معماری)

قسمتی از متن ترجمه شده این مقاله:این تحقیق در مورد فرم با درک سیستمی که در تماس با جهان فیزیکی و سمبولیک قابل استفاده باشد بهبود می یابد . هندسه یک ابزار در تمام زمانها برای یک معمار است . ریشه شناسی آن در زبان یونانی یعنی «اندازه جهان» که قدرت دوگانگی خاصیت فیزیکی زمین و مفاهیم اندازه را بالا می برد …