آموزش مکالمه زبان انگلیسی در سه ماه بدون کتاب و جزوه و مدرس

آموزش مکالمه  زبان انگلیسی در سه ماه بدون کتاب و جزوه و مدرس

آموزش مکالمه زبان انگلیسی در سه ماه بدون کتاب و جزوه و مدرس

آموزش کامل مکالمه زبان انگلیسی در سه ماهآیا دوست دارید مکالمه  زبان انگلیسی را در ۹۰ روز بدون نیاز به کتاب ،جزوه و مدرس فقط با روزی ۳۵ دقیقه زمان برای تمرین فرا بگیرید؟
ما به شما این بسته آموزش مکالمه زبان انگلیسی را پیشنهاد میکنیم.
-فایل های صوتی ،انگلیسی و فارسی همزمان
-قابل اجرا بر روی موبایل،کامپیوتر و DVD player & MP3
-مهارت کامل در مکالمه زبان انگلیسی در ۹۰ روز با روزی ۳۵ دقیقه تمرین
این بسته با قیمت استسنایی ۱۹۰۰ تومان عرضه میشود که همه…