۴۲ مقاله دانش آموزی کوتاه درسی – هنر – عمران – معماری

42 مقاله دانش آموزی کوتاه درسی - هنر - عمران - معماری

۴۲ مقاله دانش آموزی کوتاه درسی – هنر – عمران – معماری

این بسته حاوی ۴۲ مقاله کوتاه دانش آموزی  درسی – هنر – عمران – معماری است. افرادی که فرصت کافی برای تحقیق ندارند یا روش تحقیق را هنوز یاد نگرفته اند اما باید مقاله ای تحویل دهند می توانند از این مقالات استفاده شایانی داشته باشند. 
نمونه ای از نام های مقالات در تصویر قابل مشاهده است.
 
حجم فایل : ۶٫۱ مگابایت…

مجموعه موسیقی های تعادل بین جسم و روح، موسیقی های ریلکس مدیتیشن

مجموعه موسیقی های تعادل بین جسم و روح، موسیقی های ریلکس مدیتیشن

مجموعه موسیقی های تعادل بین جسم و روح، موسیقی های ریلکس مدیتیشن

مجموعه موسیقی های بیکلام و آرامبخش که آرامش و تعادل و هماهنگی در افکار پریشان و فشارهای استرسی و عصبی شما را در کار و زندگی بر شما اعمال شده را رفع می کند. این مجموعه، مجموعه ای کامل که از موسیقی برای یوگا، موسیقی برای رهایی از اضطراب و استرس، موسیقی برای خواب، موسیقی برای ماساژ درمانی و صداهای طبیعت تشکیل شده است….