طرح و نقشه های بسیار زیبا برای برش با اره مویی ( مشبک )

طرح و نقشه های بسیار زیبا برای برش با اره مویی ( مشبک  )

طرح و نقشه های بسیار زیبا برای برش با اره مویی ( مشبک )

هنر مشبک قدمتی دیرینه دارد. از زمانی که انسانهای اولیه از غارنشینی به صحرا نشینی روی آوردند و از سنگ برای خود چهار دیواری ساختند، برای روشنایی داخل کلبه پنجره ای از پوست حیوان، چوب، برگ یا سنگی که سوراخ سوراخ شده بود، تعبیه کردند. بدین ترتیب ضمن جلوگیری از ورود سرما تا حدی روشنایی کلبه را تامین کردند. کم کم این سوراخ ها به اشکال هنری تبدیل شد. امروزه آثار مشبک را بر درها،‌منابر،‌امام زاده ها، مساجد، ظروف فلزی و سفال، که هنرمند به مهارت…

طرح منبت قاب آینه شماره P1

طرح منبت قاب آینه شماره P1

طرح منبت قاب آینه شماره P1

طرح سه بعدی منبت مناسب برای فرز CNCفایل پاورمیل و مدل سه بعدی با فرمت ( STL و DMT )
ابعاد مدل ۸۰۰x800x40 میلی متر
نسخه نرم افزار PowerMILL 10.0.06
 
برای توضیحات بیشتر کلیک کنید
 
راه های ارتباطی درصورت بروز هرگونه مشکلایمیل : icnc222@gmail.comسامانه : ۵۰۰۰۲۰۳۰۳۰۰۰۰۱موبایل : ۰۹۲۱۵۰۶۱۲۵۲٫٫٫

طرح منبت قاب آینه شماره A1

طرح منبت قاب آینه شماره A1

طرح منبت قاب آینه شماره A1

طرح سه بعدی منبت مناسب برای فرز CNCفایل آرتکم و مدل سه بعدی با فرمت ( STL و DMT )
ابعاد مدل ۸۰۰x800x40 میلی متر
نسخه نرم افزار ArtCAM Pro 9.1
 
برای توضیحات بیشتر کلیک کنید
 
راه های ارتباطی درصورت بروز هرگونه مشکلایمیل : icnc222@gmail.comسامانه : ۵۰۰۰۲۰۳۰۳۰۰۰۰۱موبایل : ۰۹۲۱۵۰۶۱۲۵۲٫٫٫

منبت کد AC101

منبت کد AC101

منبت کد AC101

طرح سه بعدی منبت مناسب برای فرز CNCفایل آرتکم و مدل سه بعدی با فرمت ( STL و DMT )
ابعاد مدل ۱۰۰x100x10 میلی متر
نسخه نرم افزار ArtCAM Pro 9.1
 
برای توضیحات بیشتر کلیک کنید
 
راه های ارتباطی درصورت بروز هرگونه مشکلایمیل : icnc222@gmail.comسامانه : ۵۰۰۰۲۰۳۰۳۰۰۰۰۱موبایل : ۰۹۲۱۵۰۶۱۲۵۲٫٫٫

منبت کد PC101

منبت کد PC101

منبت کد PC101

طرح سه بعدی منبت مناسب برای فرز CNCفایل پاورمیل و مدل سه بعدی با فرمت ( STL و DMT )
ابعاد مدل ۱۰۰x100x10 میلی متر
نسخه نرم افزار PowerMILL 10.0.06
 
برای توضیحات بیشتر کلیک کنید
 
راه های ارتباطی درصورت بروز هرگونه مشکلایمیل : icnc222@gmail.comسامانه : ۵۰۰۰۲۰۳۰۳۰۰۰۰۱موبایل : ۰۹۲۱۵۰۶۱۲۵۲٫٫٫