آموزش کامل مکالمه زبان انگلیسی در سه ماه با روزی ۳۵ دقیقه تمرین

آموزش کامل مکالمه زبان انگلیسی در سه ماه با روزی 35 دقیقه تمرین

آموزش کامل مکالمه زبان انگلیسی در سه ماه با روزی ۳۵ دقیقه تمرین

آموزش مکالمه زبان انگلیسی:-فایل های صوتی،انگلیسی و فارسی همزمان
-قابل اجرا بر روی موبایل،کامپیوتر و DVD player & MP3
-مهارت کامل در مکالمه زبان انگلیسی در سه ماه با روزی ۳۵ دقیقه تمرین
-قابل استفاده برای تمامی سنین
با تهیه این فایل صوتی مکالمه زبان انگلیسی را در سه ماه به طور کامل بیاموزید.با داشتن این فایل صوتی دیگر نیازی به کتاب و جزوه و مدرس برای یادگیری زبان نخواهید داشت و به راحتی مسلط به مکالمه زبان خواهید شد.
قیمت این فایل صوتی هم…

آموزش کامل مکالمه زبان بدون کتاب و جزوه و مدرس در سه ماه با روزی ۳۵ دقیقه تمرین

آموزش کامل مکالمه زبان بدون کتاب و جزوه و مدرس در سه ماه با روزی 35 دقیقه تمرین

آموزش کامل مکالمه زبان بدون کتاب و جزوه و مدرس در سه ماه با روزی ۳۵ دقیقه تمرین

آموزش مکالمه زبان بدون کتاب و جزوه:-فایل های صوتی،انگلیسی و فارسی همزمان
-قابل اجرا بر روی موبایل،کامپیوتر و DVD player & MP3
-مهارت کامل در مکالمه زبان انگلیسی در سه ماه با روزی ۳۵ دقیقه تمرین 
-قابل استفاده برای تمامی سنین
با تهیه این فایل صوتی بدون کتاب و جزوه و مدرس و فقط در طی سه ماه با تمرین روزانه ۳۵ دقیقه به طور کامل مسلط به مکالمه زبان خواهید شد.
قیمت را هم بسیار استثنایی تعیین کردیم فقط به مدت محدود….