۹۸ مقاله دانش آموزی کوتاه فناوری – علوم – اقتصاد – صنعت

98 مقاله دانش آموزی کوتاه فناوری - علوم - اقتصاد - صنعت

۹۸ مقاله دانش آموزی کوتاه فناوری – علوم – اقتصاد – صنعت

این بسته حاوی ۹۸ مقاله کوتاه دانش آموزی فناوری – علوم – اقتصاد – صنعت است. افرادی که فرصت کافی برای تحقیق ندارند یا روش تحقیق را هنوز یاد نگرفته اند اما باید مقاله ای تحویل دهند می توانند از این مقالات استفاده شایانی داشته باشند. 
نمونه ای از نام های مقالات در تصویر قابل مشاهده است.
 
حجم فایل : ۷٫۴ مگابایت…