درس یازدهم…نصب تبلیغات عدد روی برنامه اندروید به روش ویرایش

درس یازدهم...نصب تبلیغات عدد روی برنامه اندروید به روش ویرایش

درس یازدهم…نصب تبلیغات عدد روی برنامه اندروید به روش ویرایش

ویدئوی آموزشی نحوه قرار دادن تبلیغات عدد بر روی یک یرنامه اندروید با این اموزش شما میتوانید به صورت مادام العمر از نمایش تبلیغات عدد در برنامه های اندرویدتان درامد کسب کنید بدون نیاز به دانش برنامه نویسی و در سه سوت…توجه داشته باشید که برای استفاده از این آموزش باید با درس های قبلی آشنایی داشته باشید…