دانلود خلاصه دروس و تست های آزمون کارشناسی ارشد آب و هواشناسی (سنجش و دانش)

دانلود خلاصه دروس و تست های آزمون کارشناسی ارشد آب و هواشناسی (سنجش و دانش)

دانلود خلاصه دروس و تست های آزمون کارشناسی ارشد آب و هواشناسی (سنجش و دانش)

دانلود خلاصه دروس و مجموعه تست های کارشناسی ارشد آب و هواشناسی و مجموعه علوم جغرافیایی (سنجش و دانش)***
شامل دروس مبانی آب و هواشناسی و آب و هوای ایران، مبانی جغرافیای آب و خاک، منابع و مسائل آب ایران
به همراه ارائه بیش از ۳۰۰ تست و پاسخ نامه
تعداد صفحات: ۳۴۷ ص
فرمت: word و pdf

 …