درس دهم…حذف تبلیغات گوگل از یک برنامه اندروید خارجی

درس دهم...حذف تبلیغات گوگل از یک برنامه اندروید خارجی

درس دهم…حذف تبلیغات گوگل از یک برنامه اندروید خارجی

ویدئوی آموزش نحوه صحیح حذف تبلیغات گوگل از یک برنامه اندروید خارجی بدون نیاز به دانش برنامه نویسی و در سه سوت…توجه داشته باشید که برای استفاده از این آموزش باید با درس های قبلی آشنایی داشته باشید…

درس نهم…آموزش حذف یا مخفی کردن یک آبجکت در برنامه اندروید

درس نهم...آموزش حذف یا مخفی کردن یک آبجکت در برنامه اندروید

درس نهم…آموزش حذف یا مخفی کردن یک آبجکت در برنامه اندروید

ویدئوی آموزش نحوه صحیح حذف یا مخفی سازی یک دکمه یا آبجکت در برنامه اندروید بدون نیاز به دانش برنامه نویسی و در سه سوت…توجه داشته باشید که برای استفاده از این آموزش باید با درس های قبلی آشنایی داشته باشید…