جادوی فکر بزرگ

جادوی فکر بزرگ

جادوی فکر بزرگ

کتاب pdfجادوی فکر بزرگ
دکتر شوارتز
ترجمه ژنا بختاور
تعداد صفحات: ۳۰۸
زبان: فارسی
کتاب جادوی فکر بزرگ که نسخه الکترونیکی آن آماده شده در جهان بیش از ۳٫۵ میلیون نسخه فروش داشته و یکی از برترین کتب روانشناسی و موفقیت در زندگی می باشد. تفکرات دکتر شوارتز که برگرفته از منابع عالی و اصیل و بهترین و بزرگترین مغزهای متفکری که تاکنون بر روی کره زمین زیسته اند برگرفته شده اعتقاد بر این دارد که موفقیت افراد بیش از آن که به میزان هوش آنها بستگی داشته…