زبان انگلیسی( مکانیک-cng)

زبان انگلیسی( مکانیک-cng)

زبان انگلیسی( مکانیک-cng)

با سلام این تحقیق جمعا ۴ صفحه می باشد قسمتی از متن لاتین:
Middle high age of IRAN fleet vehicles with usage of old used technology and not enough infrastructures for another ways of transportation along the low capacity of refiner in gasoline producing lead to consume fuels much more than worldwide standards and increase demand for import. This means each year extravagant costs are put on governmental budget.
ترجمه:
بالا بودن متوسط سن ناوگان خودروهای کشور ، استفاده از تکنولوژی قدیمی و پرمصرف در تولید عمدۀ خودروهای تولیدی کشور ، ناکافی بودن زیرساخت های سایر مدهای اقتصادی تر حمل و نقل و قیمت…