قانون جذب و کاربردهای آن

قانون جذب و کاربردهای آن

قانون جذب و کاربردهای آن

قانون جذب (یقین) وشیوه ھای کاربرد آن در زندگی 
قدرتی در درون بشر نھفته که اگر آنرا به کار گیرد می تواند کوه ھا را جابجاکند و ھر مانعی را پشت سر گذارد و ھر مشکلی را حل کنددکتر ژوزف مورفی
این اثر درباره یکی از بزرگ ترین قوانین کائنات یعنی قانونجذب است.البته می دونم کتابھای زیادی در این مورد وجود داره ،اما وقتی فھمیدم این مطالب خیلی ساده این قانون و کاربردش رادر زندگی بیان می کنه ،تصمیم گرفتم آن مطالب رو بصورت یککتاب گرد آورم.این اثر،براساس…

ترجمه کتاب اسرار ذهن ثروتمند (فصل دوم) نویسنده: تی هارو اکر مترجم: حسن اسدیان

ترجمه کتاب اسرار ذهن ثروتمند (فصل دوم) نویسنده: تی هارو اکر مترجم: حسن اسدیان

اسرار ذهن ثروتمندشکی نیست که شما کتابهای زیادی خوانده اید,به نوارها و سی دی های متعددی گوش داده اید,به کلاس های مختلفی رفته اید و در مورد راه های ثروتمند شدن از طریق:خرید و فروش املاک,بورس و یا تجارت موارد زیادی هم یاد گرفته اید .خوب چی شد؟ برای اکثر افراد,هیچی! آن ها انرژی مختصری را به دست آورده , ولی بعد به همان وضع قبلی برگشته اند.
بالاخره در اینجا جوابی وجود دارد.این جواب ساده است,یک قانون که نمی شود از ان گریخت و آن اینکه :اگر یک طرح پولی…