کدینگ لغات ضروری ازمون تافل

کدینگ لغات  ضروری ازمون تافل

کدینگ لغات ضروری ازمون تافل

بی شک نیاز امروز به زبان انگلیسی غیر قابل انکار است. کتابی که می بینید کدینگ لغات ضروری ازمون تافل است که با روش علمی وتضمین عدم فراموشی به شما عزیزان تقدیم می گرددما هموراه به مشتریانمان ارج می نهیم و به انان حق می دهیم تا نمونه ای از کار مار برای اطمینان بیشتر ببینند
 …

۱۱۰۰TOEFL کلمه ضروری در انگلیسی

1100TOEFL کلمه ضروری در انگلیسی

۱۱۰۰TOEFL کلمه ضروری در انگلیسی

در این کتاب معادل انگلیسی بیش از ۱۱۰۰ واژه فارسی بر اساس حروف الفبا مرتب شده است. اکثر این واژه ها، از کلمات پر کاربرد در آزمونهای زبان انگلیسی ،تافل، تولیمو، کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری هستند…

۱۱۰۰ کلمه ضروری زبان انگلیسی برای آزمون های زبان

1100 کلمه ضروری زبان انگلیسی برای آزمون های زبان

۱۱۰۰ کلمه ضروری زبان انگلیسی برای آزمون های زبان

در این کتاب معادل انگلیسی بیش از ۱۱۰۰ واژه فارسی بر اساس حروف الفبا مرتب شده است. اکثر این واژه ها، از کلمات پر کاربرد در آزمونهای زبان انگلیسی ،تافل، تولیمو، کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری هستند….