مقاله بررسی اثرات بررسی اثرات روانی- اجتماعی بازیهای کامپیوتری بر دانش آموزان دبستانی

مقاله بررسی اثرات بررسی اثرات روانی- اجتماعی بازیهای کامپیوتری بر دانش آموزان دبستانی

—– مقاله: بررسی اثرات بررسی اثرات روانی- اجتماعی بازیهای کامپیوتری بر دانش آموزان دبستانی —–تعداد صفحات: ۳۰ صفحه —–
قالب: WORD —–
توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …..
 

فهرست مطالب
 
چکیده۱
مقدمه:۲
بیان مساله. ۲
مبانی نظری.. ۴
رسانه نوین بازیهای رایانهای.. ۷
پیامدهای فرهنگی بازی رایانهای.. ۸
۱٫ خشونت و پرخاشگری.. ۹
۲٫ تبلیغ فرهنگ برهنگی و نمایش صحنه های غیر مجاز اخلاقی.. ۱۱
۳٫ تبلیغ فرهنگ غرب… ۱۱
فرضیات تحقیق:۱۲
روش شناسی تحقیق…..