درس هفتم…تغیر لینک های داخل یک برنامه اندروید و افزودن لینک امتیازدهی و …

درس هفتم...تغیر لینک های داخل یک برنامه اندروید و افزودن لینک امتیازدهی و ...

درس هفتم…تغیر لینک های داخل یک برنامه اندروید و افزودن لینک امتیازدهی و …

ویدئوی آموزش نحوه تغیر لینکهای داخل یک برنامه اندروید و افزودن لینک امتیازدهی و لینک ارجاع به برنامه های یک توسعه دهنده در بازار + کدها …بدون نیاز به دانش برنامه نویسی و در سه سوت…توجه داشته باشید که برای استفاده از این آموزش باید با درس های قبلی آشنایی داشته باشید…