دانلود پایان نامه آماده قالب word با عنوان رابطه موانع اجرای روش های تدریس فعال درافت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی ۸۵ ص

دانلود پایان نامه آماده قالب word با عنوان رابطه موانع اجرای روش های تدریس فعال درافت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی ۸۵ ص

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ۱ فصل اول : کلیات پژوهش مقدمه ۳ بیان مساله ۴ اهمیت و ضرورت تحقیق ۵ اهداف تحقیق ۶ موضوع تحقیق ۶ متغیرها ۶ فرضیه و سوالات ۷ مفاهیم و اصطلاحات ۹ مشکلات و تنگناها ۱۱ خلاصه فصل اول ۱۲ فصل دوم : بیشینه تحقیق مقدمه ۱۴ انواع رویکردها در فرآیند یاددهی – یادگیری ۱۵ یاددهی – یادگیری با رویکرد غیر فعال یا سنتی ۱۵ نقد یاددهی – یادگیری با رویکرد غیر فعال یا سنتی ۱۶ یاددهی – یادگیری با رویکرد فعال ۱۷ ویژگی ها و نکات اصلی در یاددهی – یادگیری با…