هواپیمای ملخ دارجنگنده فوکر بساز

هواپیمای ملخ دارجنگنده فوکر بساز

هواپیمای ملخ دارجنگنده فوکر بساز

ماکت مقوایی هواپیمای جنکنده ملخ دار جنگ جهانی fighter Fokker Dr-1 کاملا مشابه با نمونه واقعی وبا حداکثر کیفیت در رنگ بندی و طراحی می باشد. ساخت این محصول موجب افزایش فکر وخلاقیت کودکان ونوجوانان خواهد شد و همچنین درپایان ساخت،یک ماکت سه بعدی زیبا مطابق با نمونه وطرح اصلی جهت نگهداری در ویترین اسباب بازی و اطاق کودکان ونوجوانان عزیزتان خواهیدداشت . 
 …

ماکت هواپیمای ملخ دار جنگنده بساز

ماکت هواپیمای ملخ دار جنگنده بساز

ماکت هواپیمای ملخ دار جنگنده بساز

ماکت مقوایی هواپیمای جنکنده ملخ دار جنگ جهانی Nieuport 17 کاملا مشابه با نمونه واقعی وبا حداکثر کیفیت در رنگ بندی و طراحی می باشد. ساخت این محصول موجب افزایش فکر وخلاقیت کودکان ونوجوانان خواهد شد و همچنین درپایان ساخت،یک ماکت سه بعدی زیبا مطابق با نمونه وطرح اصلی جهت نگهداری در ویترین اسباب بازی و اطاق کودکان ونوجوانان عزیزتان خواهیدداشت ….

ماکت اتومبیل پژو ۲۰۸ بساز

ماکت اتومبیل پژو 208 بساز

ماکت اتومبیل پژو ۲۰۸ بساز

ماکت مقوایی اتومبیلPEUGEOT 208 کاملا مشابه با نمونه واقعی وبا حداکثر کیفیت در رنگ بندی و طراحی می باشد. ساخت این محصول موجب افزایش فکر وخلاقیت کودکان ونوجوانان خواهد شد و همچنین درپایان ساخت،یک ماکت سه بعدی زیبا مطابق با نمونه وطرح اصلی جهت نگهداری در ویترین اسباب بازی و اطاق کودکان ونوجوانان عزیزتان خواهیدداشت ….

ماکت اتومبیل کلاسیک بساز

ماکت اتومبیل کلاسیک بساز

ماکت اتومبیل کلاسیک بساز

ماکت مقوایی اتومبیل کلاسیک MG کاملا مشابه با نمونه واقعی وبا حداکثر کیفیت در رنگ بندی و طراحی می باشد. ساخت این محصول موجب افزایش فکر وخلاقیت کودکان ونوجوانان خواهد شد و همچنین درپایان ساخت،یک ماکت سه بعدی زیبا مطابق با نمونه وطرح اصلی جهت نگهداری در ویترین اسباب بازی و اطاق کودکان ونوجوانان عزیزتان خواهیدداشت .
 …

ماکت اتومبیل کلاسیک MERSEDS BENS 500K بساز

ماکت اتومبیل کلاسیک MERSEDS BENS 500K بساز

ماکت اتومبیل کلاسیک MERSEDS BENS 500K بساز

ماکت مقوایی اتومبیل کلاسیک MERCEDS BENS 500K کاملا مشابه با نمونه واقعی وبا حداکثر کیفیت در رنگ بندی و طراحی می باشد. ساخت این محصول موجب افزایش فکر وخلاقیت کودکان ونوجوانان خواهد شد و همچنین درپایان ساخت،یک ماکت سه بعدی زیبا مطابق با نمونه وطرح اصلی جهت نگهداری در ویترین اسباب بازی و اطاق کودکان ونوجوانان عزیزتان خواهیدداشت ….

ماکت اتومبیل مسابقه ای هوندا بساز

ماکت اتومبیل مسابقه ای هوندا بساز

ماکت اتومبیل مسابقه ای هوندا بساز

ماکت مقوایی اتومبیل مسابقه ای HONDA کاملا مشابه با نمونه واقعی وبا حداکثر کیفیت در رنگ بندی و طراحی می باشد. ساخت این محصول موجب افزایش فکر وخلاقیت کودکان ونوجوانان خواهد شد و همچنین درپایان ساخت،یک ماکت سه بعدی زیبا مطابق با نمونه وطرح اصلی جهت نگهداری در ویترین اسباب بازی و اطاق کودکان ونوجوانان عزیزتان خواهیدداشت ….

ماکت کارتون میکی موس بساز

ماکت کارتون میکی موس بساز

ماکت کارتون میکی موس بساز

ماکت مقوایی کارتون میکی موس بساز و داستان های شیرین میکی موس را برای دیگران تعریف کن این کاردستی با حداکثر کیفیت در رنگ بندی و طراحی می باشد. ساخت این محصول موجب افزایش فکر وخلاقیت کودکان ونوجوانان خواهد شد و همچنین درپایان ساخت،یک ماکت سه بعدی زیبا مطابق با نمونه وطرح اصلی جهت نگهداری در ویترین اسباب بازی و اطاق کودکان ونوجوانان عزیزتان خواهیدداشت…

ماکت کارتون جک وجزیره کنج بساز

ماکت کارتون جک وجزیره کنج بساز

ماکت کارتون جک وجزیره کنج بساز

ماکت مقوایی کارتون جک ودزدان دریایی بساز و داستان شیرین جک ودزدان دریایی را برای دیگران تعریف کن این کاردستی با حداکثر کیفیت در رنگ بندی و طراحی می باشد. ساخت این محصول موجب افزایش فکر وخلاقیت کودکان ونوجوانان خواهد شد و همچنین درپایان ساخت،یک ماکت سه بعدی زیبا مطابق با نمونه وطرح اصلی جهت نگهداری در ویترین اسباب بازی و اطاق کودکان ونوجوانان عزیزتان خواهیدداشت…

ماکت اتومبیل آمبولانس بساز

ماکت اتومبیل آمبولانس بساز

ماکت اتومبیل آمبولانس بساز

ماکت مقوایی اتومبیل آمبولانس  کاملا مشابه با نمونه واقعی وبا حداکثر کیفیت در رنگ بندی و طراحی می باشد. ساخت این محصول موجب افزایش فکر وخلاقیت کودکان ونوجوانان خواهد شد و همچنین درپایان ساخت،یک ماکت سه بعدی زیبا مطابق با نمونه وطرح اصلی جهت نگهداری در ویترین اسباب بازی و اطاق کودکان ونوجوانان عزیزتان خواهیدداشت 

ماکت عروسک پاتریک بساز

ماکت عروسک پاتریک بساز

ماکت عروسک پاتریک بساز

ماکت مقوایی عروسک پاتریک در کارتون باب اسنجی بساز کاملا مشابه با نمونه واقعی وبا حداکثر کیفیت در رنگ بندی و طراحی می باشد. ساخت این محصول موجب افزایش فکر وخلاقیت کودکان ونوجوانان خواهد شد و همچنین درپایان ساخت،یک ماکت سه بعدی زیبا مطابق با نمونه وطرح اصلی جهت نگهداری در ویترین اسباب بازی و اطاق کودکان ونوجوانان عزیزتان خواهیدداشت…