ماکت کامیون بولدوزر بساز

ماکت کامیون بولدوزر بساز

ماکت کامیون بولدوزر بساز

ماکت مقوایی کامیون بولدوزر کاملا مشابه با نمونه واقعی وبا حداکثر کیفیت در رنگ بندی و طراحی می باشد. ساخت این محصول موجب افزایش فکر وخلاقیت کودکان ونوجوانان خواهد شد و همچنین درپایان ساخت،یک ماکت سه بعدی زیبا مطابق با نمونه وطرح اصلی جهت نگهداری در ویترین اسباب بازی و اطاق کودکان ونوجوانان عزیزتان خواهیدداشت…

ماکت گلایدر قابل پرواز بساز

ماکت گلایدر قابل پرواز بساز

ماکت گلایدر قابل پرواز بساز

ماکت مقوایی گلایدریدر قابل پرواز یک پرنده چابک می باشد که با آخرین متد ساخت گلایدر طراحی شده است این محصول با حداکثر کیفیت در رنگ بندی و طراحی ارائه می گردد وشما با ساخت این گلایدر زیبا موجب افزایش قدرت فکر وخلاقیت کودکان ونوجوانان خواهید شد و همچنین درپایان ساخت،یک ماکت سه بعدی زیبا مطابق با نمونه وطرح اصلی جهت نگهداری در ویترین اسباب بازی و اطاق کودکان ونوجوانان عزیزتان خواهیدداشت…

ماکت اتومبیل جیپ بساز

ماکت اتومبیل جیپ بساز

ماکت اتومبیل جیپ بساز

ماکت مقوایی اتومبیل جیپ با سقف روباز JEEP کاملا مشابه با نمونه واقعی وبا حداکثر کیفیت در رنگ بندی و طراحی می باشد. ساخت این محصول موجب افزایش فکر وخلاقیت کودکان ونوجوانان خواهد شد و همچنین درپایان ساخت،یک ماکت سه بعدی زیبا مطابق با نمونه وطرح اصلی جهت نگهداری در ویترین اسباب بازی و اطاق کودکان ونوجوانان عزیزتان خواهیدداشت…

ماکت کامیون بالابر آتش نشانی بساز

ماکت کامیون بالابر آتش نشانی بساز

ماکت کامیون بالابر آتش نشانی بساز

ماکت مقوایی کامیون آتشنشانی FIRE ENGINE کاملا مشابه با نمونه واقعی وبا حداکثر کیفیت در رنگ بندی و طراحی می باشد. ساخت این محصول موجب افزایش فکر وخلاقیت کودکان ونوجوانان خواهد شد و همچنین درپایان ساخت،یک ماکت سه بعدی زیبا مطابق با نمونه وطرح اصلی جهت نگهداری در ویترین اسباب بازی و اطاق کودکان ونوجوانان عزیزتان خواهیدداشت…

ماکت اتومبیل وانت DODEبساز

ماکت اتومبیل وانت DODEبساز

ماکت اتومبیل وانت DODEبساز

ماکت مقوایی اتومبیل وانت DODGE کاملا مشابه با نمونه واقعی وبا حداکثر کیفیت در رنگ بندی و طراحی می باشد. ساخت این محصول موجب افزایش فکر وخلاقیت کودکان ونوجوانان خواهد شد و همچنین درپایان ساخت،یک ماکت سه بعدی زیبا مطابق با نمونه وطرح اصلی جهت نگهداری در ویترین اسباب بازی و اطاق کودکان ونوجوانان عزیزتان خواهیدداشت ….

ماکت اتومبیل زیبای آستین هیلی اسپرایت بساز

ماکت اتومبیل زیبای آستین هیلی اسپرایت بساز

ماکت اتومبیل زیبای آستین هیلی اسپرایت بساز

ماکت مقوایی اتومبیل آستین هیلی اسپرایت Austin healey sprite کاملا مشابه با نمونه واقعی وبا حداکثر کیفیت در رنگ بندی و طراحی می باشد. ساخت این محصول موجب افزایش فکر وخلاقیت کودکان ونوجوانان خواهد شد و همچنین درپایان ساخت،یک ماکت سه بعدی زیبا مطابق با نمونه وطرح اصلی جهت نگهداری در ویترین اسباب بازی و اطاق کودکان ونوجوانان عزیزتان خواهیدداشت . 

ماکت برج ایفل شهر پاریس بساز

ماکت برج ایفل شهر پاریس بساز

ماکت برج ایفل شهر پاریس بساز

برج ایفل شهر پاریس EIFFEL یکی ار برج های تاریخی زیبا و مشهور جهان است ماکت مقوایی این برج کاملا مشابه با نمونه واقعی وبا حداکثر کیفیت در رنگ بندی و طراحی می باشد. ساخت این محصول موجب افزایش فکر وخلاقیت کودکان ونوجوانان خواهد شد و همچنین درپایان ساخت،یک ماکت سه بعدی زیبا مطابق با نمونه وطرح اصلی جهت نگهداری در ویترین اسباب بازی و اطاق کودکان ونوجوانان عزیزتان خواهیدداشت .
 …

ماکت اتوبوس شهری بساز

ماکت اتوبوس شهری بساز

ماکت اتوبوس شهری بساز

ماکت مقوایی اتوبوس شهری BUSES کاملا مشابه با نمونه واقعی وبا حداکثر کیفیت در رنگ بندی و طراحی می باشد. ساخت این محصول موجب افزایش فکر وخلاقیت کودکان ونوجوانان خواهد شد و همچنین درپایان ساخت،یک ماکت سه بعدی زیبا مطابق با نمونه وطرح اصلی جهت نگهداری در ویترین اسباب بازی و اطاق کودکان ونوجوانان عزیزتان خواهیدداشت ….

ماکت هواپیمای ملخ دار جنگنده fighter BELL P 39G بساز

ماکت هواپیمای ملخ دار جنگنده fighter BELL P 39G بساز

ماکت هواپیمای ملخ دار جنگنده fighter BELL P 39G بساز

ماکت مقوایی هواپیمای جنکنده ملخ دار جنگ جهانی fighter BELL P 39G کاملا مشابه با نمونه واقعی وبا حداکثر کیفیت در رنگ بندی و طراحی می باشد. ساخت این محصول موجب افزایش فکر وخلاقیت کودکان ونوجوانان خواهد شد و همچنین درپایان ساخت،یک ماکت سه بعدی زیبا مطابق با نمونه وطرح اصلی جهت نگهداری در ویترین اسباب بازی و اطاق کودکان ونوجوانان عزیزتان خواهیدداشت .
 …

ماکت هواپیمای ملخ دار جنگنده fighter RAF بساز

ماکت هواپیمای ملخ دار جنگنده fighter RAF بساز

ماکت هواپیمای ملخ دار جنگنده fighter RAF بساز

ماکت مقوایی هواپیمای جنکنده ملخ دار جنگ جهانی Bumadnaya fighter RAF کاملا مشابه با نمونه واقعی وبا حداکثر کیفیت در رنگ بندی و طراحی می باشد. ساخت این محصول موجب افزایش فکر وخلاقیت کودکان ونوجوانان خواهد شد و همچنین درپایان ساخت،یک ماکت سه بعدی زیبا مطابق با نمونه وطرح اصلی جهت نگهداری در ویترین اسباب بازی و اطاق کودکان ونوجوانان عزیزتان خواهیدداشت ….