پاور پوینت مغایرت های زمان ما

پاور پوینت مغایرت های زمان ما

پاور پوینت مغایرت های زمان ما

پاور پوینت مغایرت های زمان مابسیار جذاب با افکت های متفاوت و مطالب مفید
Today we have bigger houses and smaller families; more conveniences, but less time;
ما امروزه خانه های بزرگتر اما خانواده های کوچکتر داریم؛ راحتی بیشتر اما زمان کمتر و ……

پاور هنر تندرست ماندن

پاور هنر تندرست ماندن

پاور هنر تندرست ماندن

پاور هنر تندرست ماندناثری از: دکتر دراتسیو وارلا
اگر نمی‌خواهید بیمار شوید …
… احساساتتان را بیان کنید.
همراه با مطالب مفید و بکگراند های زیبا و افکت های متفاوت…

پاور پوینت پائولو کوئیلو ، چند گفتار

پاور پوینت پائولو کوئیلو ، چند گفتار

پاور پوینت پائولو کوئیلو ، چند گفتار

پاور پوینت پائولو کوئیلو ،چند گفتار از قاموس فرزانگی
همراه با مطالب مفید ، بکگراند های زیبا همراه با افکت
تاریک ترین ساعت پیش از طلوع خورشید فرا می رسد و ……

چهار راه پولسازی

چهار راه پولسازی

چهار راه پولسازی

اگر می خواهید بدانید :چهار راه رسیدن به پول چیست ؟
شما در کدام سمت این چهار راه هستید ؟
چگونه مسیر خود را در این چهار راه تغییر دهید ؟
استقلال مالی چیست ؟
و …
این کتاب را با دقت بخوانید…

اساسنامه شرکت پژمان ارتباط (شرکت سهامی خاص)

اساسنامه شرکت پژمان ارتباط (شرکت سهامی خاص)

اساسنامه شرکت پژمان ارتباط (شرکت سهامی خاص)

ماده۱- نامنام شرکت پرمان ارتباط (شرکت سهامی خاص) است که در این اساسنامه شرکت نامیده می شود. شرکت طبق قوانین ایران به صورت شرکت سهامی خاص تشکیل گردیده است….

کارآموزی: ثبت احوال

کارآموزی: ثبت احوال

کارآموزی: ثبت احوال

—– کارآموزی: ثبت احوال —–تعداد صفحات: ۴۵ صفحه —–
قالب: WORD —–
توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …..
 

فهرست مطالب
 
پیشگفتار۲
مقدمه. ۳
میزان رضایت دانشجو از این دوره۳
فصل اول. ۴
( آشنایی کلی با مکان کارآموزی)۴
معرفی و خدمات محل کارآموزی.. ۵
نمودار سازمانی.. ۶
فصل دوم. ۷
( ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموزی )۷
فصل سوم. ۹
( آزمون آموخته‌ ها، نتایج و پیشنهادات.. ۹
خدمات شناسنامه. ۱۵٫٫٫