بررسی پارامترهای اقلیمی ایستگاه گرگان با استفاده از مدل گردش عمومی جو HadCM

بررسی پارامترهای اقلیمی ایستگاه گرگان با استفاده از مدل گردش عمومی جو HadCM

بررسی پارامترهای اقلیمی ایستگاه گرگان با استفاده از مدل گردش عمومی جو HadCM

نوع فایل:PDFتعداد صفحات:۸
سال انتشار:۱۳۹۴
چکیده
از جمله مسائلی که امروزه در بین اقلیمشناسان مورد اختلاف است وجود تغییر اقلیم یا تغییر روند در پارامترهای جوی است. لذا هدف این تحقیق بررسی روند تغیرات اقلیم در ایستگاه سینوپتیک گرگان در دهههای آتی میباشد. در این مطالعه دادههای سناریو B2 و A2 مدل گردش عمومی جو) GCM )برای ارزیابی تغییر اقلیم با استفاده از مدل HadCM3 و به کارگیری مدل آماری SDSM ریز مقیاس گردید. سپس با استفاده از روش دومارتن اقلیم در دوره…

بررسی بتن بازیافتی در جهان

بررسی بتن بازیافتی در جهان

بررسی بتن بازیافتی در جهان

نوع فایل:PDFتعداد صفحات:۹
سال انتشار:۱۳۹۴
چکیده
حجم روز افزون مواد و زباله های شهری به ویژه نخاله های حاصل از تخریب ساختمانها و بافت های فرسوده شهری، مشکلات فراوانی را در شهرهای بزرگ به وجود آورده است. که بازیافت این نخاله ها و ضایعات ساختمانی کمک زیادی به حفظ محیط زیست اطرافمان خواهد نمود. بازیافت ) recycling ( انجام فرآیند مجدد بر روی مصالح احیا شده و تبدیل آن به مصالح جدید و قابل استفاده می باشد. صنعت بازیافت امروزه یکی از راهکارهای ایجاد ارزش…

پاورپوینت ال نینو

پاورپوینت ال نینو

پاورپوینت ال نینو

دانلود پاورپوینت ال نینو و نوسانات جنوبی***
بررسی نحوه شکل گیری، پیش بینی و اثرات اقلیمی ال نینو
 

 
تعداد اسلایدها: ۳۰
***
دارای قالب ساده و زیبا به همراه تصاویر مختلف در تمام صفحات
انیمیشن مربوط به نحوه شکل گیری ال نینو
***
مناسب برای ارائه کلاسی دانشجویان جغرافیا و آب و هواشناسی…

پاورپوینت گل فشان

پاورپوینت گل فشان

پاورپوینت گل فشان

دانلود پاورپوینت گل فشان 
بررسی منشا، علل پیدایش، ویژگی ها و اهمیت گل فشان ها
همچنین معرفی گل فشان های مهم کشور

 
تعداد اسلایدها: ۲۸
زمان تقریبی ارائه: ۱۵ دقیقه
***
پاورپوینت آموزشی بسیار زیبا درباره گل فشان ها
دارای قالب ساده و زیبا به همراه تصاویر متعدد در تمام صفحات
همچنین داشتن انیمشن در صفحات انتهایی
***
مناسب برای ارائه کلاسی دانشجویان جغرافیا، زمین شناسی و مجموعه علوم محیطی
***

پاورپوینت اقلیم شناسی پزشکی

پاورپوینت اقلیم شناسی پزشکی

پاورپوینت اقلیم شناسی پزشکی

دانلود پاورپوینت آب و هواشناسی پزشکی ایران***

 
تعریف آب و هواشناسی پزشکی و بررسی عوامل اثرگذار اقلیمی بر سلامت انسان، بررسی اقلیم های گوناگون، تقسیم بندی نواحی مختلف کشور از لحاظ اقلیم پزشکی 
***
استفاده از جدیدترین منابع آب و هواشناسی پزشکی
دارای تصاویر مختلف در تمام صفحات
***
تعداد اسلایدها: ۲۹
***
مناسب برای ارائه کلاسی رشته های آب و هواشناسی (جغرافیا) و سایر مجموعه های علوم محیطی
 
 …

پاورپوینت بادهای صد و بیست روزه سیستان

پاورپوینت بادهای صد و بیست روزه سیستان

پاورپوینت بادهای صد و بیست روزه سیستان

دانلود پاورپوینت بادهای ۱۲۰ روزه سیستان 
مناسب برای ارائه کلاسی در رشته های جغرافیا و کلیه علوم محیطی
تمام صفحات دارای تصاویر و نمودارهای مختلف است.
تعداد اسلاید: ۱۵
توضیحات کامل درباره چگونگی شکل گیری بادهای صد و بیست روزه، محدوده جغرافیایی و سایر ویژگی های این باد، برشمردن اثرات مثبت و منفی بادهای صد و بیست روزه و راهکارهای مقابله با اثرات مخرب آن
 

دانلود پایان نامه رشته آب و هواشناسی

دانلود پایان نامه رشته آب و هواشناسی

دانلود پایان نامه رشته آب و هواشناسی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تحلیل سینوپتیک ده سیلاب کلان سفیدرود***دارای سه فصل کلیات، مواد و روش ها، و بحث و نتیجه گیرینتایج شامل بررسی رواناب حوضه، منحنی جریان، هیدروگراف، بررسی الگوهای گردشی، بررسی مسیر سیستم های سینوپتیک، تحلیل خوشه ای و در نهایت شناسایی الگوهای غالب سیلاب های کلان حوضه سفیدرود
***تعداد صفحات: ۹۹ 
***
فرمت: PDF با قابلیت کپی متن
استفاده از این پایان نامه صرفاً جهت آشنایی با نحوه نوشتن پایان نامه…

رویکرد آثار زیست محیطی غیر مستقیم ناشی از پروژه های زیر بنایی عمرانی در غالب محاسبه گازهای گلخانه ای

رویکرد آثار زیست محیطی غیر مستقیم ناشی از پروژه های زیر بنایی عمرانی در غالب محاسبه گازهای گلخانه ای

رویکرد آثار زیست محیطی غیر مستقیم ناشی از پروژه های زیر بنایی عمرانی در غالب محاسبه گازهای گلخانه ای

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :۹
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
تصمیم گیری در هر جامعه، در برگیرندهی هزینهها و منافعی است که دامنهی آن نه تنها در ابعاد منطقهای، بلکه در ابعاد ملی و بین المللی نیز گستردهاست در این بین پروژههای زیرساخت از اهم پروژهها بوده که با زندگی مردم ارتباط مستقیم داشته و موجب تحول زندگی چه در جهت رشد اقتصادییک ناحیه و بالابردن کیفیت زندگی و چه در جهت تأثیرات اجتماعی و زیست محیطی خواهند بود، در واقع باعث سرمایهگذاری عظیم مصالح، انرژی…

حذف رنگینه متیلن بلو از نمونه های آبی توسط نانوکامپوزیت نقره اکسید / خاک اره: مطالعه موردی مدلهای سینتیکی، ایزوترمی و ترمودینامیکی

حذف رنگینه متیلن بلو از نمونه های آبی توسط نانوکامپوزیت نقره اکسید / خاک اره: مطالعه موردی مدلهای سینتیکی، ایزوترمی و ترمودینامیکی

حذف رنگینه متیلن بلو از نمونه های آبی توسط نانوکامپوزیت نقره اکسید / خاک اره: مطالعه موردی مدلهای سینتیکی، ایزوترمی و ترمودینامیکی

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :۱۱
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
در این پژوهش، میزان حذف آلاینده آلی متیلن بلو از محلول های آبی توسط نانوکامپوزیت نقره اکسید /خاک اره ) O/SD2Ag ( در سیستم ناپیوسته بررسی گردید. نانوکامپوزیت سنتز شده، با تکنیک اشعه X-ray ( (XRD شناسایی شد و آنالیز تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) ، تشکیل نانوذرات نقره اکسید روی بستر خاک اره را تایید کرد. در این سیستم، پارامترهای مهم مانند: pH محلول اولیه، زمان تماس، غلظت اولیه رنگینه، مقدار جاذب و…

پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره در محیط GIS

پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره در محیط GIS

پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره در محیط GIS

نوع فایل :PDFتعداد صفحات :۹
سال انتشار :۱۳۹۴
چکیده
در سالهای اخیر با افزایش خسارات ناشی از وقوع زمین لغزش، بشر در صدد کاهش زیانهای آن برآمده است. از آنجا که پیشبینی زمان دقیق وقوع زمین لغزش از توان علمی انسان خارج است، بنابراین، با شناسایی مناطق مستعد و رتبه بندی آنها می توان تاحدودی از خطرات ناشی از رخداد این پدیده جلوگیری نمود. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر در زمین لغزش و پهنه بندی آن در حوضه آبخیز ، با استفاده از مدل AHP و تکنیک GIS است….