مجموعه چاپی اسناد عصر فتحعلی شاه

مجموعه چاپی اسناد عصر فتحعلی شاه

مجموعه چاپی اسناد عصر فتحعلی شاه

۵۰%تخفیف برای مدت محدود 

کتاب بسیار مفید و دلچسب « مجموعه اسناد دوره فتحعلی‌شاه قاجار » گردآوری شده به وسیله «ایرج افشار» یکی از کتب عالی برای تحقیق و پژوهش پیرامونتاریخ ایران در روزگار فتحعلی‌شاه و قاجارها می‌باشد.
اسناد اداری و درباری همیشه یکی از بهترین منابع برای پژوهش و بررسی دوران‌های تاریخی بوده و است. در کتاب مجموعه اسناد دوره فتحعلی‌شاه قاجار نویسنده با دست‌یابی به گنجینه اداری دوران فتحعلی‌شاه…

دیدگاه‌تان را بنویسید: