۳۶۵ درس روزانه برای کسب مهارت در زندگی

365 درس روزانه برای کسب مهارت در زندگی

۳۶۵ درس روزانه برای کسب مهارت در زندگی

مجموعه سخنرانیهای گامهای بلند برای کسب مهارت در زندگی(آنتونی رابینز)
(کتاب صوتی)
الهام، اگر با عمل همراه نباشد، هیچ مزیتی ندارد. آنتونی رابینز، نویسنده کتاب‌های پرفروش روانشناسی، با بهره‌گیری از روش‌ها، اصول و تدابیر مندرج در این کتاب صوتی، الهامات روزمره و تمرینات کوچکی را ارائه می‌دهد که شما را برای برداشتن گام‌هایی بزرگ در مسیر زندگی‌تان برمی‌انگیزد. کتاب ۳۶۵ گام بلند موفقیت به ما کمک می‌کند تا به برترین جنبه‌های…

دیدگاه‌تان را بنویسید: