گام تضمینی برای بدست آورن هر آنچه که می خواهید

گام تضمینی برای بدست آورن هر آنچه  که می خواهید

گام تضمینی برای بدست آورن هر آنچه که می خواهید

آیا تاکنون از خود پرسیده اید که بین افراد ثروتمند و فقیر یا افسرده و شاد و در کل بین انسان‌های موفق و ناکام چه تفاوتی وجود دارد؟ آیا می‌دانید چرا اکثر مردم در بیماری، فقر و گمنامی‌زندگی می‌کنند و بعضی‌ها قله‌های پیروزی را یکی پس از دیگری فتح می‌کنند؟ چقدر دوست دارید تا به ثروت دست پیدا کنید ؟ چقدر دوست دارید که سلامت باشید ؟ چقدر دوست دارید وارد دانشگاه مورد علاقه تان شوید ؟چند دقیقه فکر کنید ، آیا این اتفاقی هست که مدیر…

دیدگاه‌تان را بنویسید: