پروژه دانشجویی مددکاری اجتماعی در مدارس

پروژه دانشجویی مددکاری اجتماعی در مدارس

پروژه دانشجویی مددکاری اجتماعی در مدارس

پروژه مددکاری اجتماعی در مدارس با فرمت آفیس جهت ارائه دانشجویان به استاد آماده شده است.این پروژه نمونه اینترنتی ندارد و توسط تیم ایده مارکت نوشته شده است
فهرست مطالب:
تعریف مددکاری اجتماعی
وظایف مددکاری در مدارس
حیطه ها ی مددکاری در مدارس
۱ـ حیطه سلامت و ارتقا
۲ـ حیطه پیشگیری
۴ـ حیطه عملکرد مؤثر پس از وقوع آسیب ها
۵ ـ حیطه اقتصاد
۶ ـ حیطه بهبود روابط پرسنل
۷ ـ حیطه بهبود بخشی به روابط بین سازمان ها
تفاوت مددکاری با مشاوره
 …

دیدگاه‌تان را بنویسید: