پروژه دانشجویی فرآوری کشمش

پروژه دانشجویی فرآوری کشمش

پروژه دانشجویی فرآوری کشمش

پروژه دانشجویی فرآوری کشمش مطالب این کتاب از اینترنت استخراج نشده است 
کتاب پیش روی شما می تواند برای دانشجویان صنایع غذایی پروژه جالب و کاربردی باشد. این کتاب دارای مقدمه ای درباره خواص کشمش و در ادامه درباره فرآوری کشمش توضیحات کاملی می دهد.
مطالب این کتاب همگی توسط گروه ایده مارکت نوشته شده و نمونه اینترنتی ندارد.
در فهرست این کتاب می خوانید:
شرح نحوه استقرار سیستم HACCP در فرآوری کشمش
۱ـ تشکیل گروه HACCP
۲ـ توصیف محصول
۳ـ تعیین…

دیدگاه‌تان را بنویسید: