پروژه دانشجویی «بیمه در ایران»

پروژه دانشجویی «بیمه در ایران»

پروژه دانشجویی «بیمه در ایران»

پروژه دانشجویی «بیمه در ایران» تحقیقی جامع درباره بیمه و انواع آن در ایران است. این پروژه جهت چاپ آماده می باشد.تمامی کتاب ها و پروژه های ایده مارکت توسط تیمی مجرب آماده شده است و از اینترنت استفاده نشده است
مطالب این تحقیق:
تعریف بیمه
بیمه از نظر فقهی
تاریخچه بیمه
انواع بیمه های بازرگانی
اصول بیمه
مختصری از انواع رشته های بیمه ای
بیمه عمر
بیمه حوادث
بیمه باربری
بیمه های مسئولیت
بیمه زیان پولی…

دیدگاه‌تان را بنویسید: