منشور اقتصاد مقاومتی

منشور اقتصاد مقاومتی

منشور اقتصاد مقاومتی

منشور اقتصاد مقاومتی و دهمین دوره مجلس شورای اسلامیتشریح ۴۴ مساله اساسی کشور در حوزه مسایل اقتصادی و اجتماعی
* کشاورزی و خودکفایی در محصولات اساسی* نظام بانکی* نفت ، گاز و انرژی* تولید و صنعت* مالیات* مسکن* دیپلماسی فعال و مقابله با تحریم ها* نظام سلامت* تعلیم و تربیت* نظام آموزش عالی…

دیدگاه‌تان را بنویسید: