درس دوازدهم…نصب پوش نوتفیکیشن بر روی یک برنامه اندروید به روش ویرایش

درس دوازدهم...نصب پوش نوتفیکیشن بر روی یک برنامه اندروید به روش ویرایش

درس دوازدهم…نصب پوش نوتفیکیشن بر روی یک برنامه اندروید به روش ویرایش

توجه: آین آموزش مبتنی بر سرویس پوش نوتفیکیشن پارسه است…این سرویس به تازگی بازنشسته شده لذا این ویدئو صرفا جنبه آموزشی داردشما با نصب پوش نوتفیکیشن بر روی برنامه های اندرویتان به سادگی و رایگان میتوانید برای کسانی که برنامه شما را دانلود کرده اند پیام بفرستید و برنامه های دیگرتان را تبلیغ کنید ویدئوی آموزشی نصب پوش نوتفیکیشن به روش ویرایش بر روی یک برنامه اندروید و نحوه ارسال نوتفیکیشن تبلیغاتی بدون نیاز به دانش برنامه نویسی و در سه سوت…

دیدگاه‌تان را بنویسید: