۴ راز کارآفرینان موفقی که بدون هیچ سرمایه ای کسب و کارشان را راه اندازی کردند

۴ راز کارآفرینان موفقی که بدون هیچ سرمایه ای کسب و کارشان را راه اندازی کردند

۴راز کارآفرینان موفقی که بدون هیچ سرمایه ای کسب و کارشان را راه اندازی کردند (و چطور شما هم بدون هیچ سرمایه ای کسب و کارتان را راه اندازی کنید) 
می‌خواهید کارآفرین شوید ؟ ایده بزرگی دارید؟ اشتیاق فروزانی برای اجرای ایده تان دارید؟ برنامه تان را کامل کردید؟
اصلا آینده تان را میبینید که موفق شدید؟ و تنها چیزی که احتیاج دارید تا شروع کنید سرمایه است؟ این نوشته دقیقا
برای شماست.
تقریبا ۹۰% کسب و کارهایی که فکرش را کردید راه اندازی کنید ،…

دیدگاه‌تان را بنویسید: