مدیریت بانک ها بدون هیچ دانشی

مدیریت بانک ها بدون هیچ دانشی

مدیریت بانک ها بدون هیچ دانشی

نرم افزار مدیریت بانک های شخصی بدون هیچ دانشی و هیچ اطلاعاتی .تنها اطلاعات لازم برای کار با این نرم افزار داشتن اطلاعات روزمره زندگی و کمی هم کار با کامپیوتر(بسیار بسیار مبتدی).
قابل استفاده برای همه آنها که می خواهند مدیریت درستی از حسابهای بانکی خود داشته باشند.
 
۲۴٫٫٫

دیدگاه‌تان را بنویسید: