خرید آنلاین مقاله روانشناسی صنعت

خرید آنلاین مقاله روانشناسی صنعت

خرید آنلاین مقاله روانشناسی صنعت- در این مقاله روانشناسی صنعتی اصول مدیریت در صنعت-کاربرد مدیریت صنعتی اثرات نامطلوب شرایط محیطی در رفتارها و تشکیلات ایمنی و بهداشت کار،مسائل روانی افراد آسیب پذیر- بی میلی در کار-شناخت مسائل روانی در محیط شغلی وآشنایی تأثیر متقابل رفتارها و روش های رفتاری مطلوب درصنعتتأثیر تفاوت های فردی و محیطی در رفتار و…. توضیح کامل داده می شود 
و…. با تخفیف ویژه…

دیدگاه‌تان را بنویسید: