جادوی فکر بزرگ

جادوی فکر بزرگ

جادوی فکر بزرگ

کتاب pdfجادوی فکر بزرگ
دکتر شوارتز
ترجمه ژنا بختاور
تعداد صفحات: ۳۰۸
زبان: فارسی
کتاب جادوی فکر بزرگ که نسخه الکترونیکی آن آماده شده در جهان بیش از ۳٫۵ میلیون نسخه فروش داشته و یکی از برترین کتب روانشناسی و موفقیت در زندگی می باشد. تفکرات دکتر شوارتز که برگرفته از منابع عالی و اصیل و بهترین و بزرگترین مغزهای متفکری که تاکنون بر روی کره زمین زیسته اند برگرفته شده اعتقاد بر این دارد که موفقیت افراد بیش از آن که به میزان هوش آنها بستگی داشته…

دیدگاه‌تان را بنویسید: