ترجمه مقاله زبان انگلیسی(صنایع-مواد افزودنی های قندی)

ترجمه مقاله زبان انگلیسی(صنایع-مواد افزودنی های قندی)

ترجمه مقاله زبان انگلیسی(صنایع-مواد افزودنی های قندی)

با سلام توجه شود که متن فارسی و لاتین دو مبحث جداگانه درمورد قندها می باشد این مقاله دارای ۱۲ صفحه متن لاتین درمورد قندها و ۳۰ صفحه مقاله فارسی درمورد قندها به صورت فایل ورد می باشد قسمتی از متن لاتین  
Amylose structure
The α(1→4) bonds promote the formation of a helix structure. The structural formula of amylose is pictured at right. The number of repeated glucose subunits (n) can be many thousands (usually in the range of 300 to 3000).
Amylose starch is less readily digested than amylopectin; however, it takes up less space so is preferred for storage in plants: it makes-up about 30% of the stored…

دیدگاه‌تان را بنویسید: