آموزش کامل مکالمه زبان انگلیسی در سه ماه با روزی ۳۵ دقیقه تمرین بدون کتاب و مدرس

آموزش کامل مکالمه زبان انگلیسی در سه ماه با روزی 35 دقیقه تمرین بدون کتاب و مدرس

آموزش کامل مکالمه زبان انگلیسی در سه ماه با روزی ۳۵ دقیقه تمرین بدون کتاب و مدرس

آموزش مکالمه زبان انگلیسی-فایل های صوتی،انگلیسی و فارسی همزمان
-قابل اجرا بر روی کامپیوتر و DVD player & MP3
-مهارت کامل در مکالمه زبان انگلیسی در سه ماه با روزی ۳۵ دقیقه تمرین
-به همراه آموزش گرامر
با تهیه این بسته آموزشی به قیمت مناسب در سه ماه با روزی ۳۵ دقیقه تمرین به طور کامل مکالمه زبان انگلیسی را فرا بگیرید و از پرداخت هزینه کتاب و کلاس و مدرس به طور کامل راجت شوید.
قیمت را هم بسیار مناسب تعیین کردیم که همه بتوانند تهیه کنند….

دیدگاه‌تان را بنویسید: