آموزش کامل زبان ۵۰۴ در یک هفته با روش تصویر سازی ذهنی

آموزش کامل زبان 504 در یک هفته با روش تصویر سازی ذهنی

آموزش کامل زبان ۵۰۴ در یک هفته با روش تصویر سازی ذهنی

آموزش زبان ۵۰۴ در یک هفته با روش تصویر سازی ذهنییادگیری عجیب ۵۰۴ واژه ضروری زبان در هفت روز
جدید ترین و بهترین روش یادگیری لغات مشکل زبان انگلیسی، روش تصویر سازی ذهنی است. در این روش شما یک لغت انگلیسی را با یک لغت فارسی ( که تلفظ مشابه یا املای مشابهی با آن دارد) به هم مربوط میسازید به صورتی که به لحاظ معنایی به یکدیگر مرتبط نباشند. بسته شامل جزوه  pdf به همراه تلفظ کامل لغات است. در این مجموعه تصویر سازی لغات انجام شده و شما قادر خواهید بود تا…

دیدگاه‌تان را بنویسید: