۹۰۰ جمله پرکاربرد زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

900 جمله پرکاربرد زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

۹۰۰ جمله پرکاربرد زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

۹۰۰ جمله رایج و پرکاربرد زبان انگلیسیجهت یادگیری بهتر زبان انگلیسی
از مبتدی          تا پیشرفته…

پاور پوینت مغایرت های زمان ما

پاور پوینت مغایرت های زمان ما

پاور پوینت مغایرت های زمان ما

پاور پوینت مغایرت های زمان مابسیار جذاب با افکت های متفاوت و مطالب مفید
Today we have bigger houses and smaller families; more conveniences, but less time;
ما امروزه خانه های بزرگتر اما خانواده های کوچکتر داریم؛ راحتی بیشتر اما زمان کمتر و ……

پاور هنر تندرست ماندن

پاور هنر تندرست ماندن

پاور هنر تندرست ماندن

پاور هنر تندرست ماندناثری از: دکتر دراتسیو وارلا
اگر نمی‌خواهید بیمار شوید …
… احساساتتان را بیان کنید.
همراه با مطالب مفید و بکگراند های زیبا و افکت های متفاوت…

پاور پوینت پائولو کوئیلو ، چند گفتار

پاور پوینت پائولو کوئیلو ، چند گفتار

پاور پوینت پائولو کوئیلو ، چند گفتار

پاور پوینت پائولو کوئیلو ،چند گفتار از قاموس فرزانگی
همراه با مطالب مفید ، بکگراند های زیبا همراه با افکت
تاریک ترین ساعت پیش از طلوع خورشید فرا می رسد و ……

چهار راه پولسازی

چهار راه پولسازی

چهار راه پولسازی

اگر می خواهید بدانید :چهار راه رسیدن به پول چیست ؟
شما در کدام سمت این چهار راه هستید ؟
چگونه مسیر خود را در این چهار راه تغییر دهید ؟
استقلال مالی چیست ؟
و …
این کتاب را با دقت بخوانید…